via Venmo

Can Tho Nail

Welcome to our website

TIỆM CẦN NHIỀU THỢ NAIL NỮ có Kinh nghiệm
FOREVER NAILS SPA
TIỆM CẦN NHIỀU THỢ NAIL NỮ có Kinh nghiệm
FOREVER NAILS SPA
thonail.us - THỢ NAILS
10501 Gateway Blvd. W. Suite 1201 - El Paso, Texas 79925
THỢ NAIL - Contract Nail Technician
$1,400
TIỆM CẦN NHIỀU THỢ NAIL NỮ có Kinh nghiệm - bao lương ($1,400/ 6 Ngày).
*** Thợ làm giỏi bột, waxing bao lương $1,400/ 6 Ngày.
***Thợ làm tay chân nước bao lương $1,000/ 6 Ngày
+ Ăn chia 6/4 + luôn bảo đảm bao lương cao theo ý bạn!
+ Tiền khách cho TIP trả liền bằng tiền mặt liền ngay trong ngày.
***** Tiệm mở cửa chỉ 6 ngày từ Thứ 2 đến Thứ 7 (19 giờ 30 sáng đến 7 giờ 30 tối).
*** Nghỉ Chủ Nhật.
Tiệm luôn đông khách, lương luôn cao hơn nhiều so tiền bao, tip hậu, giá tiền rất cao cho tất cả các dịch vụ.
Tôn chỉ của tiệm vui vẻ, tôn trọng nhau trong tình đồng nghiệp, làm lâu năm sẽ được hưởng thêm nhiều quyền lợi ưu đãi.
Vui lòng gọi hoặc ghé đến tiệm :
FOREVER NAILS SPA - forevernailsspa.com
10501 Gateway Blvd. W. Ste 1201 - El Paso, Texas 79925
915-599-9896 - ( 915) 599-9961 * Cel. 832-766-2385
Forevernailsspa@gmail.com
TIỆM có lịch hẹn Mobile App, Website cho khách book Appointment Online cho riêng biệt từng thợ (Thợ Nail Technician’s Portal) https://forevernailsspa.com

Ad: 214951
https://baonail.com/?id=46ed6df722
Thợ làm giỏi bột, waxing bao lương
Thợ làm tay chân nước bao lương
Search